ฝ้าเหล็ก กัลวาไนซ์ แบบวางแผ่นบนโครงคร่าว Lay In Highlands Series B