ฝ้าโลหะ เหล็ก กัลวาไนซ์ แบบวางแผ่นบนโครงคร่าว Lay In Highlands Series A