ฝ้าโลหะ อลูมิเนียม แบบวางแผ่นบนโครงคร่าว Lay In Highlands Series C