ฝ้าโลหะ อลูมิเนียม แบบวางแผ่นบนโครงคร่าว Lay In Fameline ราคาถูก