ฝ้าโลหะ อลูมิเนียม ลายเส้น แผ่นมาตรฐาน Linea Simplicity ราคาถูก ดูกราฟราคา

ฝ้ายูเอสจี บอรัล เป็นฝ้างานตกแต่ง ที่ช่วยให้ฝ้า Lobby มีมิติ ข้อดี คือ ตัวฝ้า มีความหลากหลาย มีหลายหน้าตัด และขนาดความยาว และมีสีหลากหลายให้เลือก โดยสีที่มี มีแบบสีที่เป็นไม้ด้วย ทำให้ตัดแต่งได้หลากหลายรูปแบบ ฝ้าอลูมีเนียม ข้อดีคือ มีน้ำหนักเบา 

ีอลูมิเนียม,เส้น,อลูมีเนียมแบบเส้น,aluminum,เส้น,simplicity,ซิมพลิซิตี้,ราคาถูก,ฝ้าอลูมิเนียมเส้น