ฝ้าเหล็ก กัลวาไนซ์ ลายเส้น อะคูสติก Metalworks V-P500 Acoustic Baffles

`