ฝ้าโลหะ อลูมิเนียม

ฝ้า โลหะ หรือว่า ฝ้า อลูมิเนียม เป็นระบบฝ้าเฉพาะ ที่เหมาะกับงานอุตสาหกรรม และงาน ออฟฟิศ หรืองานอาคารสถานพยาบาล เพราะว่า ทำความสะอาดง่าย ปรับเปลี่ยนได้ง่าย และตัวแผ่นไม่เสียหาย


ฝ้าโลหะ แบบแผ่น คลิป-อิน

ฝ้าโลหะ แบบแผ่น วางบนโครง

ฝ้าโลหะ แบบแผ่น ฮุค-ออน

ฝ้าโลหะ แบบแผ่น

ฝ้าโลหะ แบบตะแกรง

ฝ้าโลหะ แนวยาว ลายเส้น

ฝ้าโลหะ แนวยาว