บล็อกปูถนน บล็อกปูพื้น อิฐตัวนอน ขอบคันหิน บล็อกปูสนามหญ้า ดูร่าวัน Dura One ดูกราฟราคา

บล็อกปูพื้น อิฐตัวหนอน บล็อกปูพื้นอิฐ บล็อกปูพื้นสนามหญ้า Turf stone ขอบคันหิน ดูร่าวัน DuraOne 

อิฐตัวหนอน Dura one ผ่านการรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ยึดแน่นกว่า ด้วยเดือยคัดแนว ช่วยการปูประสานระหว่างก้อนได้อย่างแนบแน่น แข็งแรงกว่า ทดสอบแล้วว่าสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่ามาตรฐาน มอก. สีสวยทนนานกว่า มีบล็อกหลากหลายแบบ บล็อกปูพื้นสนามหญ้า มีรูให้หญ้าขึ้นอีกทั้งยัง ทนทานต่อแสงแดด สีไม่หลุดลอก ด้วยชั้นสีที่หนาถึง 4 มม. ทนต่อแสงแดด ไม่หลุดลอก 

บล็อกปูพื้น ปูพื้นถนน ยึดแน่น ทนทาน ชั้นหนา 4 มม. 


ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแบรนด์ DURA One ดูร่าวัน

 - ดูร่าวัน บอร์ด

 - ดูร่าวัน ซีเมนต์บอร์ด

 - ดูร่าวัน ยิปซั่มบอร์ด

 - ไม้ฝา ไม้เทียม ดูร่าวัน

 - ไม้เชิงชาย ไม้เทียม ดูร่าวัน

 - ไม้พื้น ไม้บัว ไม้เทียม ดูร่าวัน

 - ไม้ระแนง ไม้มอบ ดูร่าวัน

 - ไม้รั้ว ดูร่าวัน

 - ฉนวน และแผ่นกันความร้อน ดูร่าวัน  

 - กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ดูร่าวัน

 - อุปกรณ์หลังคา ดูร่าวัน

 - อิฐมวลเบา ปูน ดูร่าวัน

 - บล็อกปูถนน ดูร่าวัน