หญ้าเทียม หญ้าปลอม ราคาถูก

วิธีการตรวจสอบคุณภาพ หญ้าเทียม ที่ดี

การตรวจสอบคุณภาพหญ้าเทียมที่ดี นั้น เบื้องต้นควรทำความเข้าใจกรรมวิธีการผลิตของหญ้าเทียมก่อน ดังนี้


หญ้าเทียม,คุณสมบัติหญ้าเทียม,หญ้า,เทียม,grass,turf,ราคาถูก

  

ความสูงของตัวหญ้า ถ้าสำหรับฟุตบอลควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 50 มม.   

แถวของการทอ ระยะห่างมักวัดเป็นนิ้ว เช่น 3/4 หรือ 3/8 ซึ่งถ้าความสูงหญ้า สูงมาก ก็ไม่จำเป็นต้องทอให้ระยะแถวถี่มากก็ได้   

ในแต่ละแถว ทุกๆ 10 ซม. เมื่อนับจากด้านหลังแล้ว มีจำนวนกี่จุดการทอ ถ้าถี่ ย่อมแสดงว่าใช้วัตถุดิบมากกว่าการทอห่าง


หญ้าเทียม,ราคาหญ้าเทียม,ราคาถูก,หญ้า,เทียม,ราคาถูก,วัตถุดิบผลิตหญ้าเทียม

การทอหญ้าเทียม เกิดจากการนำเส้น PE มาทอรวมกันเป็นผืนหญ้า


การทอหญ้าเทียม,ทอหญ้าเทียม,หญ้าเทียม,ราคา,ราคาหญ้าเทียม,ซื้อได้ที่ไหน,ซื้อหญ้าเทียมที่ไหน


หญ้าเทียม,ราคาถูก,หญ้าเทียม,หญ้าปลอม,ถูกจริง,ราคาโรงงาน


หญ้าเทียม,ราคาถูก,ราคา หญ้าเทียม


ราคาหญ้าเทียม,หญ้าเทียม ราคา


หญ้าเทียม,ราคาถูก