ท่อส่งน้ำ สายส่งน้ำ ของเหลวต่างๆ ปูน โคลน Totaku

 ท่อสำหรับงานปูน โคลน สำหรับ ซีเมนต์ สารละลาย ช่วงอุณหภูมิ -10 องศา ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นท่ออุตสาหกรรม ที่ประกอบไปด้วย พีวีซีแบบอ่อน พีวีซีแบบแข็งที่ทำสปริง และ ตัวไฟเบอร์

📷
📷
📷