ท่อยางสำหรับงานทั่วไป ท่อเฟล็กซ์ Totaku ดูกราฟราคา

ท่อเฟล็กซ์ Totaku

ท่อเฟล็กซ์ Totaku ยืดหยุ่นสูง คุณภาพระดับอุตสาหกรรม

สามารถทนอุณหภูมิได้ -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส 


 

ท่อเฟล็กซ์ Totaku Line Ace

ท่อเฟล็กซ์ totaku line ace 

 

ท่อเฟล็กซ์ Totaku SD-A2

ท่อเฟล็กซ์ Totaku SD-A2 

 

ท่อเฟล็กซ์ Totaku SD-C3

ท่อเฟล็กซ์ Totaku SD-C3