ท่อยางและสายยางลำเลียงอาหารเครื่องดื่ม Totaku ดูกราฟราคา

 

ท่อยาง สายยางลำเลียงอาหารเครื่องดื่ม ยี่ห้อ Totaku 

    สายยาง หรือท่อยางลำเลียงอาหารเครื่องดื่ม แตกต่างจากท่อและท่อยางในหมวดอื่นๆ ตรงที่มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ลำเลียงอาหารและเครื่องดื่มได้ โดยไม่มีสิ่งอื่นๆเจือปน ตรงตามการสุขาภิบาลอาหาร ใช้ในงานลำเลียงอาหารและเครื่องดื่ม สุรา เบียร์ น้ำอัดลม และวัตถุดิบประกอบอาหารชนิดอื่นๆ รวมถึงวัตถุดิบลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น น้ำมันเบา, น้ำมันจากอุปกรณ์ต่างๆ รองรับอุณหภูมิประมาณ -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส

📷

 

ตารางการใช้งาน ท่อยาง ท่ออุตสาหกรรม Totaku