ท่อลม ท่อแอร์ ท่อระบายอากาศ ท่อดูดอากาศ ยืดหยุ่น Totaku

 

📷

    ท่อลม ท่อแอร์ ท่อดูดอากาศ ท่อระบายอากาศ ยี่ห้อ Totaku มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยมักนิยมใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรลม รวมถึงเครื่องปรับอากาศ โดยใช้ดูดอากาศ เป่าลม ดูดควัน เก็บเศษฝุ่น เก็บไอเสียและน้ำมัน ให้ความเย็นเฉพาะจุด โดยรองรับทั้งอากาศเย็นและอากาศร้อน