สายยางงานอุตสาหกรรมทั่วไป ท่อยาง สายส่งน้ำ Hakko ดูกราฟราคา

 ชื่อเรียกสินค้า

Hakko E-SP สายยางสำหรับงานอุตสาหกรรมแบบมีสปริงใช้กับเครื่องจักร


อุณหภูมิที่เหมาะสม

ประมาณ 0 ~ 50 องศาเซลเซียส


คุณลักษณะสำคัญ

Hakko E-SP สายยางสำหรับงานอุตสาหกรรมแบบมีสปริง ใช้งานดูดได้ ลำเลียงน้ำ, อากาศ, สารเคมี ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องปั้น อุปกรณ์งานอุตสาหกรรม เหมาะกับอุณหภูมิไม่เกิน 60°C


ประเภทการใช้งาน ท่อยาง ท่ออุตสาหกรรม Hakko 


📷