สายพาน V-Belt ดูกราฟราคา

สายพาน Bando ร่องเรียบ ท้องมาตรฐาน (BANDO CLASSICAL V Belt)

โครงสร้างสายพานร่องเรียบ ท้องมาตรฐานสายพาน Bando V-Belt สายพานเขียว 

โครงสร้างสายพานประกอบด้วย

 1. ผ้าใบฉาบยางชนิดพิเศษ
 2. เส้นด้ายรับแรงพอลิเอสเทอร์
 3. ยางกาวชนิดพิเศษ
 4. ยางรองรับแรงอัด

รูปร่างและขนาดของสายพาน


สายพาน Bando V-Belt สายพานเขียว 

สายพานแบนโดเขียว (Bando Green)

คุณสมบัติของสายพานแบนโดเขียว

 • เป็นสายพานคุณภาพมาตรฐานใช้งานทั่วไป
 • ใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง -40 ถึง 70 ºC
 • ทนทานต่อแรงดึง และส่งกำลังดี
 • ทนทานต่อน้ำมัน

ขนาดความโตของพุลเลย์เล็กสุดที่รองรับได้ (วัดจากด้านนอก)

 • ร่อง A ตั้งแต่ 76 มิลลิเมตร ขึ้นไป
 • ร่อง B ตั้งแต่ 129 มิลลิเมตร ขึ้นไป
 • ร่อง C ตั้งแต่ 194 มิลลิเมตร ขึ้นไป
 • ร่อง D ตั้งแต่ 319 มิลลิเมตร ขึ้นไป