ท่อ HDPE สำหรับร้อยสายไฟ

ท่อ HDPE ท่อน้ำ

ท่อโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง HDPE

`