สแลน ตาข่ายกรองแสง ดูกราฟราคา

ตาข่ายกรองแสง สแลน

ตาข่ายกรองแสง สแลน ราคาถูก 

                

                                  


         

         

 -ตาข่ายกรองแสง สแลน ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร ความยาวสามารถระบุได้

 -เป็นสแลนทอ เส้นตรง จำหน่ายเฉพาะสินค้าเกรด AA

 -ตาข่ายกรองแสงสีดำ กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%

 -ตาข่ายกรองแสงสีฟ้า กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%

 -ตาข่ายกรองแสงสีเขียว กรองแสงได้ 50% 60% 70% 80%

          

การใช้งานของตาข่ายกรองแสง หรือ สแลน

ตาข่ายกรองแสง จะช่วยลดอุณหภูมิของแสงแดด ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ และยังช่วยบังแดดให้เราได้ดีอีกด้วย นอกจากนั้นตาข่ายกรองแสงยังเอาไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมาย เช่น งานเกษตรทั่วไป ใช้ทำเป็นหลังคาเรือนเพาะชำ เรือนเพาะเห็ด เรือนปลูกผักผลไม้ โรงเรือนไม้ดอกต่างๆ คลุมแปลงเกษตร คลุมหรือล้อมรั้วเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ทำเป็นหลังคากันแดด ลานจอดรถ ดาดฟ้า อาคารก่อสร้าง ป้องกันการร่วงหล่นของสิ่งของตามอาคารก่อสร้าง และใช้คลุมส่วนต่างๆ ของบ้านที่ต้องการความร่มรื่นสวยงาม และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย  ตาข่ายกรองแสงหรือสแลนกรองแสงนั้นจะมีปริมาณ % ในการกรองแสงที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน คือ 50% 60% 70% และ 80% ซึ่งเราก็ต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการนำไปใช้งาน 


การเลือกตาข่ายกรองแสงให้เหมาะสมกับการใช้งาน

  1. หากว่าเราต้องการตาข่ายกรองแสงเอาไว้ใช้สำหรับเป็นหลังคาบังแดดที่จอดรถ ก็ควรเลือกตาข่ายกรองแสงแบบที่มี % การกรองแสงสูงๆ ประมาณ 70 ถึง 80 %
  2. หากว่าเราต้องการตาข่ายกรองแสงเอาไว้ใช้สำหรับงานทางเกษตรกรรม ก็ต้องดูด้วยว่า พืชผลทางเกษตรเหล่านั้นต้องการแสงแดดในปริมาณเท่าไร แล้วก็เลือกตาข่ายกรองแสงแบบที่มี % การกรองแสงที่เหมาะสมกับพืชผลที่เราปลูก