อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า แว่นตานิรภัย แว่นตาSafety แว่นตาป้องกันสารเคมี หน้ากากกันสารเคมี แว่นตากันน้ำ ดูกราฟราคา

อุปกรณ์ป้องกันในหน้าและดวงตา

    ในงานช่างนั้น อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา เช่น แว่นตานิรภัย หน้ากากนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สิ่งเหล่านี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อปกป้องใบหน้าและดวงตาของเราจากวัตถุแปลกปลอม สารเคมี ทั้งของแข็งและของเหลวที่อาจกระเด็นเข้าหน้า เข้าตาของเราได้ แว่นตานิรภัย และหน้ากากนิรภัยเหล่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันวัตถุแปลกปลอมแล้ว ยังช่วยป้องกันสายตาของเราจากรังสีที่เกิดจากการเชื่อมเหล็กหรือตัดเหล็กได้อีกด้วย โดย แว่นตานิรภัยและหน้ากากนิรภัย มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้

1. แว่นตานิรภัย (Protective spectacles or glasses) โดยมี 2 แบบคือ

    1.1 แบบไม่มีกระบัง แว่นตานิรภัยชนิดนี้ เหมาะสำหรับงานที่มีเศษโลหะ หรือเศษวัสดุที่กระเด็นมาเพียงทางด้านหน้าด้านเดียว

    1.2 แบบมีกระบังข้าง แว่นตานิรภัยชนิดนี้ เหมาะสำหรับงานที่มีเศษโลหะ หรือเศษวัสดุที่กระเด็นมาจากทางข้าง โดยเลนส์ที่ใช้ทำแว่นตานิรภัย ต้องได้มาตรฐาน การทดสอบความต้านทานแรงกระแทก


อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, แว่นตานิรภัย, แว่นตาSafety, แว่นตาป้องกันสารเคมี, หน้ากากกันสารเคมี, แว่นทดลอง, แว่นวิทยาศาสตร์, แว่นตาวิทยาศาสตร์, แว่นกันของเหลว, แว่นตากันสารเคมี, แว่นกันสาร, แว่นตากันน้ำ, แว่นกันน้ำ, แว่นกันน้ำราคาถูก, แว่นกันน้ำ ราคาดีที่สุด, แว่นกันน้ำ คุณภาพดี, แว่นตากันนำ้, แว่นกันนำ้,แว่นตานิรภัย 3m,แว่นตานิรภัย homepro,แว่นตานิรภัย แบบใส,แว่นตานิรภัย ประโยชน์,แว่นตานิรภัยครอบแว่นสายตา,แว่นตานิรภัยเป็นแว่นตาที่ใช้สําหรับงานประเภทใด,แว่นตานิรภัย ภาษาอังกฤษ,แว่นตาเซฟตี้ 


2. แว่นครอบตา (Goggles) เป็นแว่นตานิรภัย ที่ปิดครอบตา โดยมีหลายชนิด ได้แก่

    2.1 แว่นตานิรภัยชนิดครอบตา ป้องกันวัตถุกระแทก สำหรับงานสะกัด งานเจียระไน

    2.2 แว่นตานิรภัยชนิดครอบตา ป้องกันสารเคมี โดยเลนส์ของแว่นตานิรภัยชนิดนี้จะทนต่อแรงกระแทก และสารเคมี

    2.3 แว่นตานิรภัยชนิดครอบตา สำหรับเชื่อมป้องกันแสงจ้า รังสี ความร้อน และสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม หรือตัดโลหะ


อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, แว่นตานิรภัย, แว่นตาSafety, แว่นตาป้องกันสารเคมี, หน้ากากกันสารเคมี, แว่นทดลอง, แว่นวิทยาศาสตร์, แว่นตาวิทยาศาสตร์, แว่นกันของเหลว, แว่นตากันสารเคมี, แว่นกันสาร, แว่นตากันน้ำ, แว่นกันน้ำ, แว่นกันน้ำราคาถูก, แว่นกันน้ำ ราคาดีที่สุด, แว่นกันน้ำ คุณภาพดี, แว่นตากันนำ้, แว่นกันนำ้,แว่นตานิรภัย 3m,แว่นตานิรภัย homepro,แว่นตานิรภัย แบบใส,แว่นตานิรภัย ประโยชน์,แว่นตานิรภัยครอบแว่นสายตา,แว่นตานิรภัยเป็นแว่นตาที่ใช้สําหรับงานประเภทใด,แว่นตานิรภัย ภาษาอังกฤษ,แว่นตาเซฟตี้ 

3. หน้ากากนิรภัย ชนิดกระบังป้องกันใบหน้า (Face Sheild) 

    หน้ากากนิรภัย ชนิดกระบังป้องกันใบหน้าเป็นหน้ากากนิรภัยที่เป็นวัสดุโค้งครอบใบหน้า เพื่อป้องกันอันตรายต่อใบหน้า และลำคอ จากการกระเด็น กระแทกของวัตถุ หรือสารเคมี

4. หน้ากากนิรภัย สำหรับงานเชื่อม

    เป็นหน้ากากนิรภัยเพื่อป้องกันใบหน้าเพื่อป้องกันใบหน้า และดวงตา ที่ใช้งานในงานเชื่อม โดยจะป้องกันการกระเด็นของโลหะ ความร้อน แสงจ้า และรังสีจากการเชื่อม


อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า, แว่นตานิรภัย, แว่นตาSafety, แว่นตาป้องกันสารเคมี, หน้ากากกันสารเคมี, แว่นทดลอง, แว่นวิทยาศาสตร์, แว่นตาวิทยาศาสตร์, แว่นกันของเหลว, แว่นตากันสารเคมี, แว่นกันสาร, แว่นตากันน้ำ, แว่นกันน้ำ, แว่นกันน้ำราคาถูก, แว่นกันน้ำ ราคาดีที่สุด, แว่นกันน้ำ คุณภาพดี, แว่นตากันนำ้, แว่นกันนำ้,แว่นตานิรภัย 3m,แว่นตานิรภัย homepro,แว่นตานิรภัย แบบใส,แว่นตานิรภัย ประโยชน์,แว่นตานิรภัยครอบแว่นสายตา,แว่นตานิรภัยเป็นแว่นตาที่ใช้สําหรับงานประเภทใด,แว่นตานิรภัย ภาษาอังกฤษ,แว่นตาเซฟตี้ 


5. หน้ากากนิรภัย ชนิดครอบป้องกันหน้า

    หน้ากากนิรภัย ชนิดครอบป้องกันหน้า เป็นอุปกรณ์สวมคลุมศีรษะ ใบหน้า และคอ ลงมาถึงหัวไหล่ และช่วงอก เพื่อป้องกันสารเคมี ฝุ่นที่เป็นอันตราย ตัวหน้ากากนิรภัย ชนิดครอบป้องกันหน้า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือตัวครอบ และเลนส์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

    5.1 หน้ากากนิรภัย ชนิดครอบป้องกันหน้าแบบมีไส้กรองสารเคมี

    5.2 หน้ากากนิรภัย ชนิดครอบป้องกันหน้แบบไม่มีไส้กรองสารเคมี แต่จ่ายอากาศเข้าไปโดยใช้ท่ออากาศบางชนิด และอาจมีหมวกนิรภัยติดมาด้วย เพื่อป้องกันอันตรายที่ศรีษะ