ยิปซัมขึ้นรูปเพื่องานฝ้าเพดานเล่นระดับ ดูกราฟราคา

ยิปซัมขึ้นรูป เอส สเตป เอสซีแอล

ผลิตด้วยแผ่น ยิปซัมมาตรฐาน มอก. ขึ้นรูปสวยงามประหยัดเวลาในการทำงาน ฝ้าเพดานเล่นระดับ สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ


คุณสมบัติของยิปซัมขึ้นรูป เอส สเตป เอสซีแอล

  • สวยทุกรายละเอียดฝ้าเพาดน
  • ติดตั้งง่ายประหยัดเวลา
  • หลากหลายรูปทรง ให้เลือก เหมาะสมกับการใช้งานหลายรูปแบบ
  • ขนาดได้มาตรฐาน ประณีต สวยงาม
  • ขอบคมสวย ได้มุมฉาก
  • รองรับงานออกแบบสร้างสรรค์ ตามจินตนาการผู้ออกแบบเพื่อผลงานที่มีคุณภาพ


เอส สเตป ยิปซัมขึ้นรูป รูปทรงตัว แอล L

► เหมาะสำหรับการทำฝ้าต่างระดับธรรมดา และฝ้าต่างระดับซ่อนไฟ


เอส สเตป ยิปซัมขึ้นรูป รูปทรงตัว ยู U

► เหมาะสำหรับทำฝ้าต่างระดับแบบหลุม


เอส สเตป ยิปซัมขึ้นรูป รูปทรงตัว ซี  Z

เหมาะสำหรับการทำฝ้าต่างระดับซ่อนร่างม่าน