ระบบ โครงคร่าว ผนัง ฝาผนัง เอสซีจี ราคาถูก ราคาโรงงาน ดูกราฟราคา


โครงโปรวอลล์,พลัสวอลล์,ราคาถูก,โครงโปร,วอลล์,prowall,pluswall


โครงโปรวอลล์ ผนังแข็งแรง  ระบบโครงคร่าวฝาผนังโปร-วอลล์ ตราช้าง เป็นระบบโครงคร่าวสำหรับผนังภายในอาคาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 863-2532 ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สามารถออกแบบระบบผนังให้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น การกั้นเสียง การกันไฟ และระบบผนังยังสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ง่ายในอนาคต  

  • มั่นใจ ได้มาตรฐานมอก. ทั้งระบบ
  • โครงคร่าวแข็งแรงได้มาตรฐาน
  • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ตราช้าง
  • มีขนาดหน้าตัดหลากหลายให้เลือกใช้
  • บนโครงมีลูกศรบอกระยะทุก 20 ซม. ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งและตรวจสอบ
  • เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นระบบผนังภายในอาคาร

 ระบบโครงคร่าวฝาผนังพลัส-วอลล์ ตราช้าง เป็นระบบโครงคร่าวสำหรับผนังภายในอาคาร ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ระบบผนังยังสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ง่ายในอนาคต  

  • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ตราช้าง
  • มีขนาดหน้าตัดหลากหลายให้เลือกใช้
  • บนโครงมีลูกศรบอกระยะทุก 20 ซม. ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งและตรวจสอบ
  • เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นระบบผนังภายในอาคารผนัง,โปรวอลล์,พลัสวอลล์,ราคาถูก,โครงโปร,


pro,wall,pro wall,best,price


โครงพลัสวอลล์,ราคาถูก,พลัสวอลล์


ซีลาย์เอสซีจี,โครง c line