ระบบโครงคร่าวผนัง Knauf คนอฟ ดูกราฟราคา

โครงคร่าวผนัง โลหะ Knauf KW50 เป็นโครงคร่าวขนาด 0.5 มม. และ KW40 เป็นโครงคร่าวขนาด 0.4 มม. ซึ่ง BMT เป็นความหนาก่อนการเคลือบ Base Metal Thickness ผลิตได้มาตรฐานตามที่ มอก. กำหนด


wall,system,โครงคร่าวผนัง,โลหะ,คนอฟ,kw50,คน๊อฟ,ราคาถูก,โครงผนัง,โครงคร่าวผนังโครงคร่าวผนัง,โลหะ,knauf,คนอฟ,คน๊อฟ,ราคาถูก,โครงผนัง,คะน๊อบ,คะน็อฟ,