อะคูสติก Knauf Cleaneo ดูกราฟราคา

แผ่นอะคูสติก คนอฟ Cleaneo

เป็นผลิตภัณฑ์ฝาผนังและฝ้าเพดานอะคูสติกยิปซั่มรายแรกของโลกที่สามารถป้องกันเสียงสะท้อนและมีระบบฟอกอากาศในตัวทำให้ปราศจากกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ในทุกๆวัน Cleaneo มีส่วนผสมของซีโอไลต์แห้ง ซึ่งเป็นแร่ผสมที่มีโครงสร้างเป็นแบบรูพรุน ในระดับนาโนขนาดเล็กกว่าเศษหนึ่งส่วนล้านมิลลิเมตร ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้รับสิทธิบัตรของคนอฟ เนื้อยิปซั่มจะผสมกับซีโอไลต์ตลอดทั่วทั้งแผ่นเพื่อทำหน้าที่ลดกลิ่นและสิ่งปนเปื้อนในอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ฟอรืมัลดีไฮด์ เบนวิน แอมโมเนีย และไนโตรเจน สิ่งปนเปื้อนในอากาศจะไม่ถูกดูดซึมไว้ในแผ่น แต่จะถูกย่อยสลายลงอย่างสมบูรณ์ Cleaneo ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงฟอกอากาศอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงสะท้อนยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับการอออกแบบศูนย์การค้า สำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน แกลเลอรี่ และร้านอาหาร ภัตตาคาร

การมีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่สะอาดและปราศจากเสียงก้องถือเป็นการสร้างสุนทรียศาสตร์ในการออกแบบเช่นเดียวกัน


แผ่นอะคูสติก,ราคาถูก,แผ่น,อะคูสติก,ราคา