ระบบโครงคร่าวฝ้าฉาบเรียบ Knauf คนอฟ ดูกราฟราคา

อุปกรณ์ ฝ้าฉาบเรียบ คนอฟ แบ่งเป็น 2 ประเภท ที่สำคัญ อันได้แก่ ประเภท Knauf KC 40 และ KC50 โดยรุ่น KC 50 จะเป็นรุ่นพรีเมียม เหล็กหนา มี มอก. มาตรฐานการผลิต มาจากประเทศเยอรมันนี โครงเหล็กจะใช้เหล็กที่ได้มาตรฐานยุโรป และตัวอุปกรณ์จะมีการยึดเกาะอย่างดี ด้วยระบบสปริงล็อค ทำให้ปรับระดับฝ้าให้ตรงได้ดี ตัวโครง สามารถรับน้ำหนักได้ดี

ฝ้า,ฉาบเรียบ,knauf,คนอฟ,คะนอฟ,คะน๊อฟ,คะน๊อบ,ฝ้าฉาบเรียบคะน๊อฟ,โครงฝ้าฉาบเรียบ,โครงฝ้า,คะน๊อฟ,คะน็อพ