กระจกลดความร้อน กระจกกันความร้อน กระจกฉนวนอินซูเลท แสงยูวี ดูกราฟราคา

กระจกลดความร้อน จากแสงยูวี ได้แก่ กระจกป้องกันความร้อน กระจกอินซูเลท กระจกประหยัดพลังงาน โลว์อี กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสง

กระจกป้องกันความร้อน Solar X

ความใสเทียบเท่ากับกระจกใสทั่วไป แต่สามารถลดรังสีอินฟาเรดได้ดีกว่ากระจกอินซูเลต และโลว์ อี (ลดความร้อนได้ดีกว่ากระจกอินซูเลต 60 เปอร์เซ็นต์ และกระจกโลว์ อีทั่วไป 40 เปอร์เซ็นต์)
ลดความร้อนได้เทียบเท่ากระจกโลว์อีสองชั้น ความหนาเพียง 6 มิลลิเมตร จึงติดตั้งเข้ากับกรอบประตูและหน้าต่างเดิมได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกรอบใหม่
สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ เนื่องจากกระจกSolar X ไม่ได้เคลือบด้วยโลหะ จึงไม่กีดขวางสัญญาณ 


ใช้ในการติดตั้งอาคารภายนอกเพื่อปกป้องอาคารของรังสีและความร้อนจากดวงอาทิตย์ 

กระจกสะท้อนแสง 

กระจกอินซูเลท หรือกระจกฉนวน 2 ชั้น Insulated Glass

กระจกฉนวนกันความร้อน คือการนำกระจกสองแผ่นมาประกบกับกรอบกระจก ซึ่งมีช่องอากาศ อยู่ระหว่างกระจกที่บรรจุก๊าซอากอร์นเอาไว้ 

กระจกอินซูเลตช่วยลดการถ่ายเทความร้อนและเสียงรบกวนจากภายนอกสู่ภายในอาคาร จึงสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในขณะที่แสงสว่างยังสามารถส่องเข้ามาได้จึงลดการใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วย 


กระจกประหยัดพลังงาน โลว์อี

กระจก Low E เป็นกระจกที่มีการเคลือบผิวบนกระจก โดยจะยอมให้แสงผ่านเข้ามาได้ ขณะที่คลื่นรังสีในช่วงที่เป็นความร้อนผ่านเข้ามาน้อย 

- ใช้กับผนังตึกสูง และอาจใช้เป็นส่วนกระกอบของกระจกอินซูเลตได้ 

- กระจกLow-E เป็นกระจกประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศในสำนักงานและที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี 


กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสง

กระจกสะท้อนแสงหรือกระจกวันเวย์ (one way) เป็นกระจกที่ฉาบด้วยสารโลหะ โดยมีหน้าที่สำคัญคือสะท้อนความร้อนและรังสีจากดวงอาทิตย์ โดยมักจะใช้ในอาคารที่ต้องการประหยัดพลังงาน เนื่องจากกระจกสะท้อนแสงสามารถลดการผันผวนของอุณหภูมิห้อง จึงสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ นอกจากนี้สารเคลือบยังสามารถป้องกันดวงตาจากแสงสะท้องและทำให้ตึกดูโดดเด่น
อีกทั้งยังให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว เนื่องจากคนภายนอกจะไม่สามารถมองเข้ามายังอาคารได้
ในตอนกลางวัน 


วิธีการสั่งซื้อกระจก และ ลักษณะกระจกที่แตกต่างกัน 


กระจกรูปแบบอื่นๆ

+ กระจกลดความร้อน Solar X

+ กระจกอินซูเลท

+ กระจกประหยัดพลังงาน Low E

+ กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสง

+ กระจกกันเสียง

+ กระจกเทมเปอร์

+ กระจกลามิเนต