วัสดุเสริมโครงสร้างไฟเบอร์กลาส ราคาถูก ราคาโรงงาน ดูกราฟราคา

นวัตกรรม วัสดุเสริมแรง ในโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งผลิตจากรูปแบบ Glass Fiber Reinforced Polymer เพื่อช่วยการสนับสนุนการรับแรงของคอนกรีต ด้านการต้านทานแรงดึง Tensile Stress มีการผลิตในรูปแบบ การขึ้นรูปโดยการดึงอย่างต่อเนื่อง Pultrusion

FRP Rebar เป็นทางเลือกใหม่ในการก่อสร้าง 

  • FRP Fiber Glass Rebar สามารถ รับแรงดึงและแรงยึดเกาะได้สุง High Tensile and Bounding System สามารถรับแรงดึง และแรงยึดเกาะ ได้มากกว่าเหล็กข้ออ้อย SD40 ถึง 3 เท่า
  • ข้ออ้อยไฟเบอร์กลาส สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการได้