โฟมก้อน งานถนน ดูกราฟราคา

โฟมก้อน ที่ใช้กับงานก่อสร้างถนน 

foam,block,โฟมก้อน,งานถนน,โฟมที่ใช้กับงานถนน,โฟมที่ใช้กับงานก่อสร้าง,โฟมฐานราก,โฟมที่ใช้กับฐานราก,ราคาถูก 

ขนาดของโฟมก้อนที่ใช้งานได้

โฟมก้อน ที่ทำงานเป็น โฟมรองถนน จะสามารถรองรับน้ำหนักสัญจรได้มาก ลดปัญหาการที่ถนนทรุด หรือลดเรื่องรอยแตกร้าวของถนน และยังเป็นการช่วย ประหยัด เวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง นอกจากนี้ ในต่างประเทศชั้นนำ เช่น ญี่ปุ่นเยอรมัน ก็มีการนำโฟมก้อน หนาแน่นสูง ไปใช้ในการก่อสร้างถนน และเป็นส่วนหนึ่งของฐานรองพื้นอาคาร พื้น landscape ภายอนก กันอย่างแพร่หลาย เพราะในระยะยาวนับว่าโฟมเป็นวัสดุที่มีความคุ้มค่า 

โฟมก้อน,ขนาดโฟมก้อน,ราคาถูก,โฟม