โฟมเม็ด เม็ดโฟมกันกระแทก เม็ดโฟมสำหรับบีนแบค ดูกราฟราคา

โฟมเม็ด เม็ดโฟมสำหรับกันกระแทก

เม็ดโฟม คือ เม็ดพลาสติกที่ทำให้ฟู โดยใช้ก๊าซ  Pentane (C5H12) ทำให้ ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนจาก ไอน้ำ(Steam) ก็จะกลายเป็นเม็ดโฟมสีขาวที่เราเห็นกันได้ทั่วไป โดยเม็ดโฟมที่จำหน่าย เป็นเม็ดโฟมที่ผลิตมาจาก โฟมEPS ที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ เนื่องจากมีคุณสมบัติในเรื่องของการคลายความร้อน และมีฉนวนกันความร้อน


โฟมเม็ด เม็ดโฟมสำหรับกันกระแทก เม็ดโฟม คือ เม็ดพลาสติกที่ทำให้ฟู โดยใช้ก๊าซ Pentane (C5H12) ทำให้ ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนจาก ไอน้ำ(Steam) ก็จะกลายเป็นเม็ดโฟมสีขาวที่เราเห็นกันได้ทั่วไป โดยเม็ดโฟมที่จำหน่าย เป็นเม็ดโฟมที่ผลิตมาจาก โฟมEPS ที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ เนื่องจากมีคุณสมบัติในเรื่องของการคลายความร้อน และมีฉนวนกันความร้อน โดยในปัจจุบันเม็ดโฟมถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ได้แก่ งานสำหรับเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ เม็ดโฟมสำหรับยัดหมอน เก้าอี้ หรือที่เรียกว่า เม็ดโฟมสำหรับบีนแบค  งานสำหรับก่อสร้าง ได้แก่ การนำไปผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อการก่อสร้าง พร้อมเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับอาคารบ้านเรือน ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณปูนซีเมนต์อีกด้วย ขนาดของเม็ดโฟม แบ่งตามเบอร์ได้ดังนี้ โฟมเม็ด เบอร์ 1 จะมีขนาดของเม็ดโฟมอยู่ที่ 1 มิลมิเมตร โฟมเม็ด เบอร์ 2 จะมีขนาดของเม็ดโฟมอยู่ที่ 2 มิลลิเมตร โฟมเม็ด เบอร์ 3 จะมีขนาดของเม็ดโฟมอยู่ที่ 3-5 มิลลิเมตร โฟมเม็ด เบอร์ 4 จะมีขนาดของเม็ดโฟมอยู่ที่ 6-7 มิลลิเมตร โฟมเม็ด เบอร์ 5 จะมีขนาดของเม็ดโฟมอยู่ที่ 8-14 มิลลิเมตร 

 

โดยในปัจจุบันเม็ดโฟมถูกนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย ได้แก่

 • งานสำหรับเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ เม็ดโฟมสำหรับยัดหมอน เก้าอี้ หรือที่เรียกว่า เม็ดโฟมสำหรับบีนแบค  
 • งานสำหรับก่อสร้าง ได้แก่ การนำไปผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อการก่อสร้าง พร้อมเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับอาคารบ้านเรือน ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณปูนซีเมนต์อีกด้วย


ขนาดของเม็ดโฟม แบ่งตามเบอร์ได้ดังนี้

 1. โฟมเม็ด เบอร์ 1 จะมีขนาดของเม็ดโฟมอยู่ที่ 1 มิลมิเมตร
 2. โฟมเม็ด เบอร์ 2 จะมีขนาดของเม็ดโฟมอยู่ที่ 2 มิลลิเมตร
 3. โฟมเม็ด เบอร์ 3 จะมีขนาดของเม็ดโฟมอยู่ที่ 3-5 มิลลิเมตร
 4. โฟมเม็ด เบอร์ 4 จะมีขนาดของเม็ดโฟมอยู่ที่ 6-7 มิลลิเมตร
 5. โฟมเม็ด เบอร์ 5 จะมีขนาดของเม็ดโฟมอยู่ที่ 8-14 มิลลิเมตร

ขนาดของเม็ดโฟมที่ต่างกัน เนื่องจาก อากาศ และความหนาแน่นภายในตัวเม็ดโฟมแต่ละขนาดต่างกัน ซึ่งโฟมแต่ละขนาดเหมาะสำหรับงานรูปแบบต่างกันด้วย เช่น ถ้าเป็นงานก่อสร้าง ควรใช้เม็ดโฟมที่มีความหนาแน่นสูง เพื่อความแข็งแรง อัดแน่น ถ้าเป็นงานทั่วไปหรืองานสำหรับเฟอร์นิเจอร์ สามารถใช้เม็ดโฟมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได้