โฟมแผ่น EPS โฟมก่อสร้าง เกรดไม่ลามไฟ หนา 0.5 - 3 นิ้ว ดูกราฟราคา

แผ่นโฟม อีพีเอส EPS FOAM

แผ่นโฟม อีพีเอส EXPANDABLE POLYSTYRENE (EPS) เป็นนวัตกรรมจากการพัฒนาโฟม โพลีสไตรีน Polystyrene ผ่านกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชั่น พอลิสไตรีน ผสมสารกันไฟลาม ผ่านขบวนการให้ความร้อนจากไอน้ำ (Steam) แล้วเกิด เป็นเม็ดโฟม EPS สีขาว จากนั้นจึงนําไปขึ้นรูป เช่น การอัด ขึ้นรูป เป็นรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของแม่พิมพ์ (Shape Molding) หรือการอัดขึ้นรูปเงินก้อนสี่เหลี่ยม (Block Molding) แล้วนํามา ตัดแต่ง ตามขนาดหรือรูปร่างที่ต้องการ เช่น โฟมก้อน ที่ใช้ทําถนน งานคอสะพาน หรือผนังห้องเย็น เป็นต้น 

เกรดชั้นคุณภาพของ แผ่นโฟม EPS

เกรดของ EPS โฟมจะกำหนดโดยความหนาแน่นของโฟมซึ่งคำนวณจาก น้ำหนัก หารด้วย ปริมาตร ของแผ่นโฟม ซึ่งลักษณะการใช้งานแต่ละประเภทต้องการความหนาแน่นของโฟมที่ต่างกัน โฟมที่มีความหนาแน่นสูงจะแข็งแรงกว่า โดยแผ่นโฟม EPS รุ่นไม่ลามไฟ สามารถแบ่งเกรดได้ดังต่อไปนี้

  1. BF3 หนาแน่น 0.8 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต (lb/ft3) หรือ 12.8 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (kg/m3)
  2. AF (เกรดมาตรฐาน) หนาแน่น 1 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต (lb/ft3) หรือ 16 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (kg/m3)
  3. AF1 หนาแน่น 1.25 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต (lb/ft3) หรือ 20 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (kg/m3)
  4. AF2 หนาแน่น 1.5 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต (lb/ft3) หรือ 24 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (kg/m3)
  5. AF3 หนาแน่น 1.75 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต (lb/ft3) หรือ 28 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (kg/m3)
  6. AF4 หนาแน่น 2 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต (lb/ft3) หรือ 32 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (kg/m3)
  7. AF5 หนาแน่น 2.25 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต (lb/ft3) หรือ 36 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (kg/m3)

โดยความหนาแน่นมาตรฐานที่นิยมใช้ทั่วไปจะอยู่ที่ 1 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต (lb/ft3) หรือ 16 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (kg/m3) 


โฟมแผ่นอเนกประสงค์ EPS งานก่อสร้าง 


EPS โฟมแผ่นงานก่อสร้าง 

การนำแผ่นโฟม อีพีเอส EPS FOAM มาใช้งาน

แผ่นโฟม อีพีเอส EPS FOAM สามารถนำมา ใช้ทําถนน คอสะพาน ตอม่อ ซึ่ง EPS FOAM เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีน้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้าย ทําให้ง่ายในการก่อสร้าง สามารถที่จะตัดตามแบบที่ต้องการ ประหยัดพลังงาน ป้องกันความชื้นจากผิวดิน ทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบๆ เช่น ดิน จุลินทรีย์ และสัตว์จําพวกหนู มีความต้านทานต่อแรงอัด ซึ่งทําให้ช่วยในการลดการทรุดตัว เพื่อรับน้ำหนักได้ดี แผ่นโฟม อีพีเอส EPS มีอายุการใช้งานยาวนาน อีกทั้งไม่ติดไฟ จึงเหมาะในการใช้งาน กรณีที่ต้องการลดการทรุดตัวบนชั้นดินเหนียวอ่อน และการพังทลายของดินบริเวณคอสะพานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้  EPS FOAM ยังสามารถถูกนำมาประกอบขึ้นเป็นแผ่นกับวัสดุต่างๆ เช่น แผ่นเหล็ก อลูมิเนียม เพื่อการก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบา เช่น ร้านอาหาร, ห้องเย็น, อาคารเก็บสินค้า, สำนักงาน, ทําตู้คอนเทนเนอร์ ผนังกั้นห้องในโรงงาน, ห้องคลับรูม, โรงนม, ห้องอบ, ห้องทดลอง, โรงปลูกเห็ด, ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

ติดตามอ่านสาระน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EPS Foam ได้ที่หน้า Homemaps

การบรรทุก แผ่น โฟม EPS 

ข้อควรระวังในการ บรรทุกแผ่นโฟม เนื่องจากแผ่นโฟมเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักเบา การบรรทุกจึงมีโอกาสที่รถที่บรรทุกจะต้องบรรทุกสูง 


แผ่นโฟม,การบรรทุกแผ่นโฟม,แผ่นโฟม,eps