น๊อต สกรู

พุก

สกรูหัวหกเหลี่ยม

สกรูปลายสว่าน เกลียวปล่อย ปลายแหลม

แหวนอีแปะ แหวนสปริง

หัวน๊อต