ประตู UPVC ภายนอก บานประตู UPVC ประตูบ้าน UPVC ดูกราฟราคา

ประตู UPVC ใช้เป็น ประตูบ้าน สำหรับใช้ภายนอก 

ผลิตจากเม็ดพลาสติก UPVC(Vinyl) ผิวสัมผัสเสี้ยนแนวนอน ผสมผสานคุณสมบัติพิเศษ ภายในเป็นโครงไม้สังเคราะห์ผสานด้วยโฟมชนิดพิเศษไม่ลามไฟ บานประตูUPVC ชนิดภายนอกรูปแบบจะเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่โครงส้รางภายใน

รูปแบบ ประตู UPVC มี 2 รูปแบบ ประตูบ้านแบบบานลูกฟัก / ประตูบ้านแบบบานเซาะร่อง 

ประตู UPVC ชนิดภายนอก ส่วนใหญ่จะมีกรอบความหนา 35 มิลลิเมตร และประตูบ้าน หรือประตูใช้ภายนอก บากไสได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร


ข้อควรระวัง บานประตู UPVC ภายนอกสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ไม่ควรทำสี เพราะ จะทำให้บานประตู UPVC โก่งตัวหลังจากการใช้งานได้