ประตูไม้จริง สยาแดง leowood ดูกราฟราคา

ประตูไม้จริง: ประตูไม้สยาแดง สำหรับใช้ภายนอก

ประตูไม้สยาแดง Leowood เหมาะสำหรับใช้เป็นประตูภายนอก มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ไม่โค้งงอหรือหักบิ่นง่าย ด้วยโครงสร้างไม้จริงรอบบาน FJL สามารถติดตั้งได้ง่าย ทำสีได้ตามต้องการ

สามารถแบ่งออก เป็น 2 รุ่น ได้แก่

1. Leo Panel V


ประตูไม้จริง: ประตูไม้สยาแดง สำหรับใช้ภายนอก ประตูไม้สยาแดง Leowood เหมาะสำหรับใช้เป็นประตูภายนอก มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ไม่โค้งงอหรือหักบิ่นง่าย ด้วยโครงสร้างไม้จริงรอบบาน FJL สามารถติดตั้งได้ง่าย ทำสีได้ตามต้องการ สามารถแบ่งออก เป็น 2 รุ่น ได้แก่ Leo Panel V 


2. LeoDoor


ประตูไม้จริง: ประตูไม้สยาแดง สำหรับใช้ภายนอก ประตูไม้สยาแดง Leowood เหมาะสำหรับใช้เป็นประตูภายนอก มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ไม่โค้งงอหรือหักบิ่นง่าย ด้วยโครงสร้างไม้จริงรอบบาน FJL สามารถติดตั้งได้ง่าย ทำสีได้ตามต้องการ สามารถแบ่งออก เป็น 2 รุ่น ได้แก่ 1. Leo Panel V 2. LeoDoor