ประตูไม้สน UNIX ยูนิกซ์ รุ่น Eco

ประตู UNIX รุ่น ECO เป็นประตูที่ทำมาจาก ไม้สน Pine Wood