วงกบประตู ไม้สังเคราะห์ WPC (Wood Plastic Composite) เนื้อพลาสติกผสมไม้ ราคาถูก