วงกบประตู ไม้สังเคราะห์ ดูกราฟราคา

วงกบประตูไม้สังเคราะห์ 

  • วงกบ คิดค้นเพื่อเป็นผลิตภัณณฑ์ทดแทนไม้ ผลิตจากพลาสติกโพลิเมอร์คุณภาพสูงผสมผงไม้ มีความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ไม่กรอบ ไม่แตกง่าย เมื่อโดนแดด หรือฝน 
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  • ไม่ผุกร่อน ไม่บวม ไม่บิดงอ ปราศจากปลวก และแมลง ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ ทนต่อทุกสภาพอากาศ 
  • ป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย ที่จะทำให้เกิดคราบต่างๆ 
  • สามารถปรับแต่งได้ทุกรูปแบบ ให้เหมาะกับการใช้งาน เสมือนงานไม้จริง เช่นการเจาะ บากไส และขันสกรู ท าให้สะดวกต่อการติดตั้ง และประหยัดเวลามากขึ้นกว่าเดิม 
  • ผู้ใช้สามารถท าสีพ่น/ทา ทับผิววงกบได้ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ สีพ่นอุตสาหกรรม สีน้ ามัน หรือสีน้าอะคลิลิค 
  • วงกบไม้สังเคราะห์แบบมีซับ สามารถยืดขยายซับได้ตามผนังปูน 9-12 cm.