ไม้อัด OSB Board แผ่น OSB บอร์ด ราคาถูก ดูกราฟราคา

ข้อแตกต่างระหว่าง ไม้อัด OSB เกรดใช้ภายนอก และ ไม้อัด OSB เกรดใช้ภายใน


ไม้อัด OSB เกรดใช้ภายนอกไม้อัด OSB เกรดใช้ภายใน
เป็น ไม้อัด OSB ที่ใช้กาว ยูเรีย ฟอร์มาดีไฮล์ ในการประสานแผ่นไม้บางหลายแผ่นเข้าด้วยกันเป็น ไม้อัด OSB ที่ใช้กาว ฟีนอล ฟอร์มาดีไฮล์ ในการประสานแผ่นไม้บางหลายแผ่นเข้าด้วยกัน
ไม้อัด OSB ชนิดนี้ นิยมนำไปใช้ในงานภายในอาคาร ควรจะเป็นสถานที่ที่ไม่เปียกชื้น หรือ ไม่โดนระอองฝน เป็นเวลานานไม้อัด OSB ชนิดนี้ นิยมนำไปใช้ในงานภายนอกอาคาร เนื่องจาก ไม้อัด OSB นี้สามารถโดนระอองฝน และทนความเปียกชื้นได้นาน
ตัวอย่างการนำ ไม้อัด OSB ชนิดนี้ไปใช้งาน คือ ใช้ทำ เฟอร์นิเจอร์ ใช้กั้นห้อง ใช้ทำฝ้าเพดานตัวอย่างการนำ ไม้อัด OSB ชนิดนี้ไปใช้งาน คือ ทำป้ายต่าง ๆ ใช้หล่อคอนกรีต