ไม้ MDF เอ็มดีเอฟบอร์ด ดูกราฟราคา

MDF แผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นใยไม้อัดความหนาปานกลาง

Medium Density Fiberboard ผลิตจากการนำเส้นใยของไม้จำพวก ยูคาลิปตัส อัดด้วยความร้อนและกาวแบบแห้ง ทำให้มีแรงยึดที่แข็งแรง โดยมี ขนาดมาตรฐาน 1.3-25 มม. 

mdf,แผ่นเอ็มดีเอฟ,ไม้เอ็มดีเอฟ 


แผ่นเอ็มดีเอฟ,mdf,สารฟอร์มัลดีไฮด์,e1,e2,e0