ไม้อัดสำหรับตกแต่ง

ไม้ปาร์ติเกิล

ไม้ MDF

ไม้ HDF

ไม้ปาร์ติเกิลเคลือบเมลามีน

ไม้ MDF เคลือบเมลามีน

ไม้ HDF เคลือบเมลามีน

ไม้ปาร์ติเกิล ซิงโครนัส

ไม้ MDF ซิงโครนัส

ไม้ MDF แลคเกอร์ไฮกรอส

ไม้อัด OSB Board

พลาสวูด

กระดาษอัด