กล่องกระชุหิน Gabion ราคาถูก ดูกราฟราคา

กล่องกระชุหิน หรือ เกเบี้ยน Gabion และ Mattress

กล่องกระชุหิน หรือ เกเบี้ยน Gabion และ Mattress ทอด้วยลวดที่มีคุณภาพสูง มีทั้งแบบ กัลวาไนซ์ และแบบพีวีซี และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ในด้านของความต้านทางแรงดึง (Tensile Strength) ที่มีค่าเท่ากับ 38-55 กก./มม. และน้ำหนักสังกะสีที่เคลือบ Galvanized ที่ไม่ต่ำกว่า 240 กรัม/ตรม. ทุกกล่อง

ลักษณะ ของกล่องกระชุหิน


ลักษณะกล่องกระชุหิน 

นอกจากการระบุ ประเภทโครงแล้ว ยังควรมีการระบุ ขนาดของกล่องกระชุหินอีกด้วย ดังนี้

gabion,กล่องเกเบี้ยน,ประเภทกล่อง,กล่อง,กล่องกระชุหิน,กระชุหิน, 


กล่องเกเบี้ยน,ขนาดโครง,โครงกล่องเกเบี้ยน,ลวดถัก 


ข้อแตกต่างระหว่าง เกเบี้ยน และ แมทเทรส

ด้วยขนาดและโครงสร้าง จึงเรียก กล่อง เกเบี้ยน กับ แมทเทรส แตกต่างกัน กล่องเกเบี้ยน เป็นกล่องทรงสูง เหมาะกับงานทางชัน แมทเทรส เป็นกล่องทรงแบน เหมาะกับงานพื้นที่ราบ ระยะไกลๆ

เกเบี้ยน,gabion,ราคาถูก 

การใช้งาน เกเบี้ยน และ แมทเทรส Gabion and Mattress


gabion,mattress,เกเบี้ยน, 

ส่วนประกอบเกเบี้ยน กล่องกระชุหิน 

gabion,เกเบี้ยน,กล่องกระชุ 


 1. มีความอ่อนตัว ติดตั้งง่าย ประหยัดต้นทุน
 2. มีความแข็งแรง รับน้ำหนักและแรงต้านทานได้สูง
 3. น้ำหรือของเหลวสามารถซึมผ่านได้ดี
 4. มีความทนทานต่อสภาพอากาศ ทนต่อการกัดเซาะ
 5. มีความยืดหยุ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม

Gabion เกเบี้ยน กล่องกระชุหิน

กล่องกระชุหิน (Gabion) เป็นกล่องบรรจุหินที่ทำมาจากลวดชุบสังกะสี หรือพีวีซี ทอเป็นตาข่ายหกเหลี่ยม ขึ้นรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในกั้นเป็นช่องๆ กล่องกระชุหินจะมีขนาดต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เวลาใช้งานต้องนำมาประกอบเข้าด้วยกันที่สถานที่ติดตั้งโดยใช้ลวดพันยึดติดกันไว้แล้วทำการบรรจุหินที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องตาข่ายเล็กน้อย โดยส่วนมากนิยมใช้หินที่มีความแกร่งเหมาะที่จะนำไปใช้ในงานป้องกันและรักษาหน้าดิน หรือในงานที่เกี่ยวกับระบบควบคุมการกัดเซาะตลิ่งและอุทกภัย เช่น ฝาย (Weirs) แผ่นบุร่องสันเขื่อนและการตกแต่งแนวของแม่น้ำ

 

Mattress แมทเทรส

เมทเทรส (Mattress) เป็นกล่องกระชุหินอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเดียวกับ Gabion แต่มีความสูงและขนาดของตาข่ายเล็กกว่า นอกจากนี้ยังทำฝาตาข่ายให้มีขนาดเท่ากับความกว้างของกล่อแยกต่างหากโดยไม่ติดกับตัวกล่อง สามารถนำไปใช้งานที่มีลักษณะยืดหยุ่นกว่ากล่อง Gabion หรือนำไปใช้ร่วมกัน เช่น นำไปทำแนวกั้นน้ำไหล (Lining Channels) หรือเป็นแผ่นบุรองน้ำ เพื่อยันฐานเขื่อนหรือตลิ่ง

การนำไปใช้งานของเมทเทรส (Mattress)

 1. การตกแต่งแนวขอบแม่น้ำ
 2. เป็นแนวเขื่อนกันคลื่นทะเล
 3. การป้องกันแนวสะพานและท่อระบายน้ำ
 4. กั้นเขตแดนหรือแนวรั้ว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสีหุ้ม พี.วี.ซี Gabions

ลักษณะทั่วไปของเกเบี้ยน แมทเทรส

 • กล่องลวดตาข่ายกระชุหินประกอบขึ้นด้วย ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีหุ้มด้วย พี.วี.ซี ประกอบเป็นรูปตาข่ายหกเหลี่ยม มีโครงยึดเป้นกล่อง ลักษณะกล่องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางมีผนังตรงกลางมีผนังลวดตาข่ายกั้นเป็นระยะความยาวละมีฝาปิดเปิดสำหรับบรรจุหินได้โดยสะดวก
 • กล่องลวดตาข่ายกระชุหิน ชนิดหุ้มด้วย พี.วี.ซี. (poly vinyl chloride) ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องปราศจากรอยตำหนิ รอยปริแตกร้าว และข้อเสียอื่นๆ

ขนาดกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสีหุ้ม พี.วี.ซี. Gabions

 • ขนาดกล่องที่ต้องการให้จัดทำตามแบบกำหนด ซึ่งมีขนาดมาตรฐานตาม รูปร่างขนาดกล่อง
 • ขนาดความกว้างและขนาดความยาวของกล่องให้เป็นไปตามแบบ โดยมิติเป็นเมตร
 • ขนาดความสูงของกล่องต้องไม่ต่ำกว่า 0.50 ม.
 • ขนาดของตาข่ายให้เป็นไปตามแบบกำหนด มีมิติเป็นเซนติเมตร
 • แต่ละกล่องต้องประกอบด้วย ผนังตาข่าย (diaphragm) กั้นทุกระยะไม่เกิน 1.00 ม. ตลอดความยาวของกล่อง3.ขนาดของลวดและสังกะสีที่เคลือบ

ขนาดและความความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของลวด และน้ำหนักของสังกะสีที่เคลือบ ต้องมีขนาดและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ และน้ำหนักของสังกะสีที่เคลือบ