แผ่นทองแดง

แผ่นทองแดง

คุณสมบัติของแผ่นทองแดง

แผ่นทองแดง แต่ละเกรด คุณสมบัติทองแดง