หิน 1 ดูกราฟราคา

หิน 1 มักจะ เป็นลักษณะ หินตะกอน คาร์บอเนต ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในท้องทะเล ทั้งจากสารอนินทรีย์และซากสิ่งมีชีวิตซึ่งถับถมกันภายใต้ความกดดันและตกผลึกใหม่ และก่อให้เกิดเป็นแร่แคลไซต์ ที่ทำปฏิกิริยากับกรดหินปูน หิน 1 มัก ใช้ทำเป็นปูนซิเมนต์ และใช้ในการก่อสร้าง 

หินสำหรับงานก่อสร้าง แบ่งได้เป็นหลายประเภท ดังนี้ 

  • หินย่อย ขนาดเดียว ซึ่งมีขนาด 1-0.5 นิ้ว, 1 นิ้ว, 3/4 นิ้ว, 0.5 นิ้ว, 3/8 นิ้ว, หรือ เบอร์ 4 
  • หินรองพื้น ปกติแล้ว หินรองพื้น จะใช้ทำถนน ใช้ขนาด 1-#200 นิ้ว หรือ 1 1/2-#200 นิ้ว 
ลักษณะหิน,หิน,หิน,ประเภทหิน