คานสะพานคอนกรีตอัดแรง คานสะพาน คานสะพานคอนกรีต ดูกราฟราคา

คานสะพานคอนกรีตอัดแรง คานสะพานคอนกรีต

                ผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มีความหนา 16-45 ซม. / 0.16-0.45 เมตร และ ความยาว 5-12 เมตร 


คานสะพานคอนกรีตอัดแรง คานสะพานคอนกรีต