ระบบ ท่อคอนกรีต ท่อระบายน้ำ ราคาถูก รางระบายน้ำ ดูกราฟราคา

ท่อระบายน้ำ ท่อคอนกรีต

ชนิดของท่อระบายน้ำ ท่อคอนกรีต

    1. ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก หรือ ท่อ ค.ม.ล. เหมาะสำหรับงานที่มีการรับน้ำหนักน้อย เช่น บริเวณทางเดิน บริเวณสวนที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน

    2. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก หรือ  ท่อ ค.ส.ล. เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำหนักกดทับไม่มาก เช่น งานถนนภายในหมู่บ้าน ที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน

                   ** งานระบายน้ำทั่วไป หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์ สามารถใช้ได้ทั้งท่อเสริมเหล็กและท่อชนิดไม่เสริมเหล็ก

    3. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 หรือ มอก. 3 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเน้นการรับกำลังจากการกดทับ เช่น งานราชการ โรงงาน และงานหมู่บ้านที่เน้นคุณภาพพิเศษ

    4. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 2 หรือ มอก. 2 เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักเป็นพิเศษ เช่น ใช้เป็นท่อลอดระหว่างถนน ลานสินค้า ถนนที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน

                   ** งานระบายน้ำที่ต้องรับน้ำหนักสูง หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น งานนิคมอุตสาหกรรม กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท อบจ. เทศบาล อบต. มหาวิทยาลัย องค์กรของรัฐ ปั๊มน้ำมัน โรงงานอุตสาหกรรมหนัก จะใช้ท่อเสริมเหล็ก ชั้น 2,3 

    5. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 1 หรือ มอก. 1 เหมาะสำหรับสนามบิน และงานท่าเรือบรรทุกสินค้า


ท่อระบายน้ำ ชนิดปากระฆัง 

เป็นท่อระบายน้ำชนิดพิเศษ สำหรับระบายน้ำที่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม หรือน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีอุปรณ์ร่วมซึ่งเป็นแหวนยาง ที่สวมระหว่างท่อเพื่อป้องการน้ำเสียที่จะซึมออกจากท่อ