เสาสตับ เสาตอม่อ คอนสปัน สมอบก คานหม้อแปลง บ่อพักสายไฟ ดูกราฟราคา

- ตอม่อ ฐานเสาไฟฟ้า

 • เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง หรือฐานสำหรับเสาไฟฟ้า 
  • ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากตัวเสาไฟฟ้าและถ่ายเทน้ำหนักสู่ฐานรากต่อไป 
  • ใช้ขนาดตามตอม่อตามเพื่อรองรับน้ำหนักเสาไฟฟ้านั้น

- เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง

 •    เสาไฟฟ้า สำหรับโยงสายไฟฟ้าหลักเข้าสู่พื้นที่ในโครงการก่อสร้าง ซึ่งในส่วนของเสาไฟฟ้าต้องมีความแข็งแรงระดับหนึ่ง
  • วัสดุควรเป็นเสาคอนกรีต 
  • สำหรับเสาไฟฟ้าคอนกรีตของการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคจะนิยมใช้อยู่  6 ขนาด ได้แก่ 6, 8, 9, 12, 14, 22 เมตร
  • ขนาด 12เมตร ขึ้นไปมักจะใช้งานกับการจำหน่ายแรงไฟฟ้าสูง

- คอนสปัน คอนกรีตอัดแรง

 •    เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรงหรือ เสาเข็มสปัน เป็นเสาเข็มที่ใช้วิธีการ ปั่นคอนกรีตในแบบหล่อแบบหมุนด้วยความเร็วสูง
 •    มักนิยมใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ เช่น โรงงานไฟฟ้า ระบบนำไฟฟ้า

- เสา ตอม่อ คอนกรีตอัดแรง

 • เสาสั้นส่วนที่อยู่ข้างล่างสุดระหว่างฐานรากกับคาน 
  • โดยปกติแล้ว เสาตอม่อ ทำหน้าที่รับแรงอัดหรือน้ำหนักในทางตรง 
  • เสาตอม่อจะจมอยู่ในใต้ดิน
  • ลักษณะ ความกว้าง และความยาว ที่แตกต่างกันไป
   • มีตั้งแต่ความยาว 1.5 2.0 2.5 และ 3.0 ม. ขนาดของเสา หรือว่า หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

- สมอบก

- ฐานรากเสา คอร. (คอนกรีตอัดแรง)

📷