ระบบพื้นโพสเทนชั่น ซีแพค CPAC ราคาถูก ราคาโรงงาน ดูกราฟราคา

Post tensioned Slab เป็นระบบแผ่นพื้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นระบบที่ประหยัด และก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากอาคารสํานักงาน ที่จอดรถ โรงแรม ศูนย์การค้าต่าง ๆ ที่ มักจะมีช่วงเสายาว 


พื้น,post,tension,โพสท์เทนชั่น,ประหยัดพื้นที่,ประหยัดโครงสร้าง