แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง ซีแพค CPAC ราคาถูก ราคาโรงงาน

แผ่นพื้นกลวง คอนกรีตอัดแรง ฮอลโล่วคอร์ Hollow Core

แผ่นพื้นกลวงซีแพค Hollow Core ระบบพื้นสำเร็จรูป ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานอาคารบ้านพักอาศัย งานอาคารพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม 

แผ่นพื้นกลง