แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง Hollow Core ซีแพค CPAC Asia ดูกราฟราคา

แผ่นพื้นกลวง คอนกรีตอัดแรง ฮอลโล่วคอร์ Hollow Core Concrete Slab

แผ่นพื้นกลวงซีแพค Hollow Core ระบบพื้นสำเร็จรูป ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานอาคารบ้านพักอาศัย งานอาคารพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม 

เป็นระบบพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่อาคารบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายการสินค้าให้เลือกใช้ตั้งแต่ความหนา 6 ซม. ถึง 30 ซม. และขนาดความกว้าง 30, 60 และ 120 ซม. ความยาวได้ถึง 12ม. เพราะอาคารต่างๆในปัจจุบันได้ออกแบบให้มีช่วงกว้างมากขึ้น เพื่อประโยชน์การใช้สอยพื้นที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการพัฒนาแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปแบบกลวงขึ้นมา เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้น และสามารถมีช่วงกว้างได้มากขึ้น และรับน้ำหนักจรได้สูงขึ้น โดยผลิตด้วยกรรมวิธีแบบคอนกรีตแห้ง No-Slump Concrete ที่กำลังอัดประลัย 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 350 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ลักษณะของแผ่นพื้นจะมีรูกลวงภายใน ทั้งนี้เพื่อทำให้แผ่นพื้นมีน้ำหนักเบา สามารถประกอบติดตั้งได้ง่าย แม้ว่าจะมีช่วงยาว นอกจากนั้น รูกลวงในพื้นที่ยังจะมีประโยชน์ในการเดินซ่อนท่อน้ำ ท่อไฟฟ้า
 


แผ่นพื้นกลวง Hallow Core 


 

คุณสมบัติของแผ่นพื้นสำเร็จรูปประเภทกลวง Hollow Core Slab

+ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมันนี้ ด้วยระบบ Slide Former ของ Roth-Technik
+ เป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดรูกลวง เสริมด้วยลวดเหล็กอัดแรงมาตรฐาน ASTM ใช้เป็นโครงสร้างพื้นอาคารทั่วไป มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับแผ่นพื้นอื่นๆ
+ มีความสามารถในการป้องกันเสียง และอุณหภูมิเนื่องจากมีรูกลวง นอกจากนี้ด้านท้องพื้น ที่มีผิวเรียบ สวยงาม ไม่จำเป็นต้องทำฝ้าเพดานปิด
+ สามารถช่วยป้องกันอัคคีภัย เพราะเนื้อคอนกรีตเคลือบเหล็กมีความหนาพอที่จะทนต่ออุณหภูมิความร้อนได้ นานนับชั่วโมงและหากเกิดอัคคีภัยรุนแรงขึ้น ณ จุดใด ก็จะเกิดความเสียหายเฉพาะที่ ไม่เสียหายไปถึงส่วนโครงสร้างพื้นข้างเคียง
+ มีรูกลวงขนาดใหญ่ สามารถใช้ประโยชน์ในการเดินสายไฟฟ้า ท่อน้ำ หรือใช้เป็นรูระบายอากาศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ลักษณะโครงสร้างแผ่นพื้นที่มีผิวบนและผิวล่างบาง ช่วยให้ดัดแปลง เจาะ สกัด เปิดช่องคอนกรีตตัน ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 


📷

แผ่นพื้นกลวง Hollow Core แผ่นกว้าง 30 ซม. 

📷

แผ่นพื้นกลวง Hollow Core แผ่นกว้าง 60 ซม.

📷

 


แผ่นพื้นกลวง Hollow Core แผ่นกว้าง 120 ซม.

📷

 

เลือกแผ่นพื้นกลวง รูปแบบ 

 โดยมาก เงื่อนไขการสั่งผลิตแผ่นพื้นกลวงซีแพค cpac Hollow Core Slab จะเป็นดังนี้
1. ราคาที่เสนอ ยังไม่รวมคอนกรีตทับหน้า หยอดปูนทราย และติด Shear Key เหล็กข้างแผ่น
2. ผู้ซื้อต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า 2-4 สัปดาห์ (แล้วแต่จำนวนของงาน)
3. การคิดขนาดของพื้นสำเร็จรูป ในกรณีที่ความกว้างน้อยกว่า 0.3ม. ให้คิดที่ความกว้าง 0.3ม. ถ้าความกว้างมากกว่า 0.3ม. แต่ไม่เกิน 0.6ม. ให้คิดที่ 0.6ม. และถ้ากว้างกว่า 0.6ม. ให้คิดที่ 1.2ม.
4. กรณีที่ค่าสินค้ารวมราคาจัดส่งให้ที่หน้างาน  ผู้ซื้อจะต้องเตรียมพื้นที่หน้างาน ทางเข้า-ออก และการจราจร เพื่อให้รถขนส่งทำงานได้สะดวก ต้องจัดเตรียมรถ เพื่อยกแผ่นพื้นลงจากรถทันทีที่รถขนส่งซีแพคไปถึงหน้างาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับทางซีแพค