แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง Hollow Core ซีแพค CPAC Asia

แผ่นพื้นกลวง คอนกรีตอัดแรง ฮอลโล่วคอร์ Hollow Core Concrete Slab

แผ่นพื้นกลวงซีแพค Hollow Core ระบบพื้นสำเร็จรูป ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานอาคารบ้านพักอาศัย งานอาคารพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม 

📷

แผ่นพื้นกลวง Hollow Core แผ่นกว้าง 30 ซม. 

📷

แผ่นพื้นกลวง Hollow Core แผ่นกว้าง 60 ซม.

📷

แผ่นพื้นกลวง Hollow Core แผ่นกว้าง 120 ซม.

📷