ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป


สถานการณ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตอัดแรง ในปัจจุบัน 

       สำหรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ความต้องการใช้ในประเทศในปี 2562 คาดว่าจะทรงตัวตามทิศทางก่อสร้างที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ ขณะที่ในช่วงปี 2563 - 2564 อุปสงค์มีแนวโน้มทยอยปรับตัวดีขึ้น 1-3% และ 2-4% ตามลำดับ ตามการเติบโตของงานก่อสร้างภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโครงการขนาดกลางถึงโครงการขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะใช้พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนแรงงาน 

    

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ผลิตโดยการหล่อตามแบบแล้วเสร็จภายในโรงงาน เช่น เสาสำเร็จรูป วงบ่อคอนกรีต เป็นต้น จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง หรือในงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป โดยการใช้ลวดอัดแรง เช่น แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง (Hollow Core Slab) และเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานผลิตคอนกรีตที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM)


แผ่นพื้นคอนกรีต

ท่อคอนกรีต บ่อพัก งานระบายน้ำ

เสาไฟ ตอม่อ อุปกรณ์ งานไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ

คานสะพานคอนกรีตอัดแรง