คลอรีน ฆ่าเชื้อโรค ดูกราฟราคา

คลอรีน ฆ่าเชื้อโรค

    คลอรีนถือว่าเป็นหนึ่งในสารเคมีที่ผู้คนส่วนใหญ่นึกถึง เพราะคลอรีนมีคุณสมบัติที่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ถึง 99% ซึ่งรวมไปถึง อีโคไล และเชื้อไวรัสต่างๆ โดยการเติมคลอรีนหนึ่งครั้งนั้นจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยคลอรีนนั้นจะลงไปละลายน้ำอยู่ในรูปของคลอรีนอิสระ ที่จะทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมาภายหลัง

คุณสมบัติของคลอรีน

 1. ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระ (Free chlorine residual) ความเข้มข้นและปริมาณของคลอรีนที่เติมลงในน้ำไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการฆ่าเชื้อโรค หากแต่เป็นปริมาณคลอรีนอิสระที่เหลืออยู่ในน้ำ ซึ่งวัดได้หลังจากช่วงระยะเวลาสัมผัสอันหนึ่งแต่การเติมคลอรีนน้อยเกินไป จะไม่ทำให้เกิดคลอรีนอิสระขึ้นและอาจจะทำลายเชื้อโรคในน้ำได้ไม่ทั้งหมด แต่การเติมคลอรีนในปริมาณที่มากเกินไป จะทำให้น้ำมีกลิ่นฉุนของคลอรีนและทำให้รสชาติของน้ำเสียไปด้วย ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองคลอรีนโดยใช่เหตุ นอกจากนี้ คลอรีนยังมีฤทธิ์กัดกร่อน อาจทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เสียหายได้ ดังนั้น ในการเติมคลอรีนจึงต้องเติมในปริมาณที่พอเหมาะ คือ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมด รวมทั้งก่อให้เกิดคลอรีนอิสระที่แนะนำ คือระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (0.2-0.5 ppm.)  ณ เวลาสัมผัส 30 นาที กล่าวคือภายหลังจากที่ทำการเติมสารละลายคลอรีนไปแล้ว 30 นาที ต้องสามารถวัดปริมาณคลอรีนอิสระได้ระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2. ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อนั้น คลอรีนจะออกฤทธิ์เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 30 นาที นับตั้งแต่ใส่คลอรีนลงในน้ำ
 3. ถ้าอุณหภูมิสูงประสิทธิภาพของคลอรีนจะลดลง ในทางตรงกันข้าม ถ้าอุณหภูมิต่ำคลอรีนจะทำงานได้ดีขึ้น
 4. ความขุ่นของน้ำ (Turbidity) อนุภาคความขุ่นในน้ำอาจเป็นเกราะกำบังให้เชื้อโรค ทำให้คลอรีนไม่สามารถเข้าไปสัมผัสและฆ่าเชื้อโรคได้ ดังนั้น ถ้าต้องการให้คลอรีนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีจึงต้องทำให้น้ำมีความใสสูง คือ ต้องมีความขุ่นน้อยกว่า 10 NTU (Nephelometric Turbidity Units) โดยการเติมสารส้ม เพื่อให้อนุภาคของความขุ่นจับตัวรวมกันตกตะกอน และผ่านถังกรอง
 5. คลอรีนจะออกฤทธิ์ได้ดีในสภาพที่เป็นกรเล็กน้อย แต่ถ้า pH สูงกว่า 7.5 จะทำให้คลอรีนมีประสิทธิภาพที่แย่ลง


คลอรีน, คอลีน,คลอลีน,คอรีน,คลอรีน สระว่ายน้ำ, คลอลีน สระว่ายน้ำ, ราคาคลอรีน, ราคาคลอลีน,ราคาคอรีน,ราคาคอลีน, ราคาคลอลีน สระว่ายน้ำ, คลอรีนสระว่ายน้ำแพงมั้ย,คลอรีนแพงมั้ย, Chlorine, คลอรีนผง, คลอรีนบำบัดน้ำเสีย, คลอรีนฆ่าเชื้อโรค, คลอรีนซื้อที่ไหน, หาซื้อคลอรีนได้ที่ไหน,คลอรีนฆ่าเชื้อโรค,คอลรีนฆ่าเชื้อโรค,คอลลีน ฆ่าเชื้อ, คลอรีนฆ่าเชื้อ, ฆ๋าเชื้อโรค, ฆ่าเชื้อ, สระว่ายน้ำ, สระน้ำ, คลอรีนสระว่ายน้ำ, คลอรีนสระน้ำ 

ข้อดีของคลอรีน

 1. หาได้ง่าย
 2. ราคาไม่แพง
 3. ละลายน้ำในอุณหภูมิปกติได้ดี
 4. ไม่ทำให้น้ำเสียรสชาต
 5. ไม่เป็นอันตรายอย่างรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิต
 6. ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้นาน และมีระยะเวลาเริ่มปฏิกิริยาที่สั้น

ข้อเสียของคลอรีน

        ทำปฏิกริยากับกลุ่มของกรดอินทรีย์ (Organic acid) คือ กรดฮิวมิค (Humic acid) เกิดไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes : THMs) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้นในแง่ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา จึงกำหนดความเข้มข้นสูงสุดของไตรฮาโลมีเทน (THMs) ไว้ที่ 0.08 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.) ในน้ำดื่ม ขณะที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organizasion : WHO) กำหนดความเข้มข้นของไตรฮาโลมีเทน (THMs) ที่ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ppm.)
        แต่จากการศึกษาเปรียบเทียบขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับความเสี่ยงจากอันตรายของการใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ  การก่อให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทน (THMs) และอันตรายที่เกิดจากโรคระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำเป็นสื่อที่มีผลต่อสุขภาพ พบว่า อันตรายจากการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำและการเกิดสารไตรฮาโลมีเทนเป็นส่วนเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการเกิดโรคของระบบทางเดินอาหารที่มีน้ำเป็นสื่อ 

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้คลอรีน

 1. สวมถุงมือยางขณะเตรียมสารละลายคลอรีน และในระหว่างการผสมคลอรีนควรมีผ้าปิดปาก จมูก และควรแต่งกายปกปิดร่างกายให้มิดชิด
 2. อย่าให้ถูกผิวหนัง และเข้าตา เมื่อถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที ถอดเสื้อผ้าที่ถูกคลอรีนออก และอาบน้ำชะล้างคลอรีนให้หมด เมื่อเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที และรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาต่อไป
 3. ส่วนการเก็บผงปูนคลอรีน จะต้องมีการเก็บรักษาที่ดี เพื่อคงคุณภาพของผงปูนคลอรีนไว้เนื่องจากคลอรีนในผงปูน คลอรีนสามารถระเหยออกสู่บรรยากาศภายนอกได้เรื่อยๆ ดังนั้น การเก็บผงปูนคลอรีนจึงควรต้องเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น