ปูนทีพีไอ TPI มอร์ต้า ปูนสำเร็จรูป ราคาถูก ดูกราฟราคา

ปูนทีพีไอ TPI

ปูนทีพีไอ ปูนสำเร็จรูปคุณภาพได้มาตรฐาน

ปูนสำเร็จรูป TPI 

ปูนสําเร็จรูปทีพีไอ TPI เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้งาน

ปูนสําเร็จรูปทีพีไอ TPI ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผู้ที่ต้องการความ รวดเร็วในการทํางาน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการควบคุมงาน และคุณภาพงาน เนื่องจากปูนสําเร็จรูปทีพีไอ สามารถลดขั้นตอนการผสม และจัดเตรียมอุปกรณ์ทําให้ทํางานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

- สามารถควบคุมต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งในเรื่องค่าแรง การแก้ไขงาน วัสดุคงเหลือและวัสดุที่สูญเสียได้ 

- ได้งานคุณภาพดี โดยไม่จําเป็นต้องใช้ช่างปูนที่มีความชํานาญสูง 

- สามารถลดพื้นที่ และความสูญเสียในการกองเก็บวัสดุ ช่วยให้สะดวกในการขนย้าย และทํางานได้ในพื้นที่จํากัด 

- ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผสมกับสารเคมีชนิดพิเศษ - สามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mortor Machine) ทําให้ประหยัดแรงงานและเพิ่มความรวดเร็วในการทํางาน