ปูนซีเมนต์ขาว เสือเดคอร์ SCG ราคาถูก ดูกราฟราคา

ปูนซีเมนต์ขาว เสือเดคอร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป


การเลือกใช้งานปูนซีเมนต์ขาว

ปูนซีเมนต์ขาวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท หลักๆ ได้แก่

- ปูนซีเมนต์ขาวผสม

- ปูนซีเมนต์ขาวสำเร็จรูป


ปูนซีเมนต์ขาวผสม เสือ เดคอร์ 

ปูนซีเมนต์ขาวผสม 

       ปูนซีเมนต์ขาวผสม จะต้องนำมาผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ทราย แคลไซด์ น้ำ และหิน

ได้แก่ ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ประเภท 1, ปูนซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ และ ปูนซีเมนต์ขาว สำหรับงานอเนกประสงค์

 • ปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ประเภท 1

       ใช้สำหรับสำหรับงานโครงสร้าง นิยมใช้ในงานตกแต่งผิวพื้นและผนัง ที่ต้องการความแข็งแกร่งทนทาน ได้แก่ งานเทอร์ราซโซ งานเทอร์ราซโซมวลละเอียด งานกรวดล้าง และงานพื้นซีเมนต์ขาวขัดมันหรือขัดเรียบ

 • ปูนซีเมนต์ขาว ฉาบสูตรพิเศษ
         ปูนซีเมนต์ขาวผสมเนื้อปูนขาวบริสุทธิ์ ทำให้รูปแบบอื่น เช่น งานฉาบขาว งานฉาบสี งานฉาบขัดมัน งานฉาบผิวทราย และงานฉาบลวดลายหรือพิมพ์ลาย เป็นต้น 
 •  ปูนซีเมนต์ขาว สำหรับงานอเนกประสงค์
         ปูนซีเมนต์ขาวผสม เป็นเนื้อปูนเหนียวลื่น มีกำลังการยึดเกาะสูง ยืดหดตัวน้อย ระยะเวลาแห้งตัวเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหลุดล่อนหรือแตกร้าวในภายหลัง เนื้อปูนมีความขาว 93% เมื่อนำไปผสมกับสีฝุ่นจะให้สีที่ตรงตามความต้องการ เหมาะสำหรับงานยาแนวเซรามิก โมเสก บล็อกแก้ว งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานปูหินอ่อน หินแกรนิต โมเสกแก้ว รวมถึงงานอเนกประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ต้องรับแรง เช่น งานปูนปั้น งานหล่อขึ้นรูป เป็นต้น 


ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ขาว 


สัดส่วนการผสมปูนสำหรับงานเทอราซโซ และ มาร์เบิ้ล เรนเดอร์ 


ปูนซีเมนต์ขาวสำเร็จรูป เสือ เดคอร์ 

ปูนซีเมนต์ขาวสำเร็จรูป

       ปูนซีเมนต์ขาวสำเร็จรูป แค่นำปูนผสมกับน้ำก็สามารถใช้งานได้เลย

ได้แก่ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์ขาว, ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบแต่งผิว และ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบละเอียดขาว 

 • ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์ขาว
        เป็นปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่มีเนื้อปูนสีขาว ช่วยเพิ่มความอุ้มน้ำ ช่วยให้เนื้อปูนนุ่มเหนียว ลดการแตกร้าว ใช้สำหรับงานซ่อมแซมอเนกประสงค์บนพื้นผิวปูนซีเมนต์ขาวโดยเฉพาะ
 •  ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบแต่งผิว
         เป็นปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่เนื้อปูนมีสีขาว สำหรับฉาบตกแต่งปิดผิวผนังขั้นสุดท้ายโดยเฉพาะ มีทั้งแบบฉาบสีผิวเรียบสำหรับงานฉาบผนังภายในอาคาร และแบบฉาบสีเท็กซ์เจอร์สำหรับงานฉาบผนังภายในและภายนอกอาคาร โดยสามารถเลือกปริมาณและขนาดของวัสดุผสมเพิ่มเติม เพื่อผิวสัมผัสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือทำลวดลายได้
การใช้งานผลิตภัณฑ์ปูนฉาบตกแต่ง 


การเลือกซื้อปูนให้เหมาะกับงาน